Flinger

Privacy

Inleiding

Wij doen er alles aan om de privacy van onze gebruikers te beschermen.

Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonsgegevens van onze dienstgebruikers; met andere woorden, wanneer wij het doel van en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

Uw gebruik van onze dienst betekent dat u instemt met de overdracht van de in dit beleid vermelde persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in uw persoonlijke profiel op onze dienst ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen uw naam, leeftijd, informatie die u ons toestaat te verzamelen van uw sociale profielen, e-mailadres en profielfoto omvatten. Wij kunnen Facebook Login gebruiken voor de verificatie en aanmaak van nieuwe gebruikersprofielen voor onze dienst. Bij het aanmaken van een profiel via Facebook login vragen wij om toegang tot uw voornaam, achternaam, geslacht, leeftijd, e-mail, locatie, plaats, tijdzone en foto's, om een naadloze registratie-ervaring te bieden. Naast deze gegevens proberen wij geen toegang te krijgen of te eisen tot andere persoonlijke gegevens die op het Facebook-platform zijn opgeslagen. Het gegevens- en privacybeleid van Facebook is hier toegankelijk https://www.facebook.com/about/privacy . De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze dienst mogelijk te maken en te controleren.

Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze dienst ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie (beperkt tot land en staat), browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's en websitenavigatiepaden, alsmede informatie over de timing, de frequentie en het patroon van uw gebruik van de dienst. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van onze dienst te analyseren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming in de vorm van het gebruik van onze dienst zoals vermeld in punt 1, en onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken uit elke aanvraag die u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten ("aanvraaggegevens"). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt om u relevante goederen en/of diensten aan te bieden, te vermarkten en te verkopen.

Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantenrelaties, met inbegrip van contactgegevens van klanten ("gegevens over klantenrelaties"). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u omvatten. De bron van de klantrelatiegegevens bent u. De klantrelatiegegevens kunnen worden verwerkt om onze relaties met klanten te beheren, met klanten te communiceren, die communicatie bij te houden en onze producten en diensten bij klanten te promoten. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goed beheer van onze klantenrelaties.

Wij kunnen informatie verwerken die u ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven ("kennisgevingsgegevens"). De aanmeldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de desbetreffende aanmeldingen en/of nieuwsbrieven toe te zenden.

Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of betrekking heeft op communicatie die u ons toestuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en de metadata in verband met de communicatie omvatten. Onze dienst kan de metadata genereren die verband houden met communicatie via de contactformulieren van de dienst. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en een administratie bij te houden. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede administratie van onze dienst en de communicatie met gebruikers.

Wij kunnen informatie verwerken over uw clienttoepassing (webbrowser of mobiele toepassing) en de omgeving daarvan (besturingssysteem en hardware) die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze dienst ("clientgegevens"). De clientgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, browsertype en -versie, browsermogelijkheden, type en versie van het besturingssysteem, hardware-instelling, imei/esn-code, fabrikant van het apparaat, serienummer en modelnaam. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede administratie van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken die u via onze dienst in tekstberichten verstuurt ("berichtgegevens"). De berichtgegevens kunnen worden verwerkt om een dergelijke overdracht mogelijk te maken en onze dienst te beheren. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de goede administratie van onze dienst, het toezicht op en de verbetering van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken over uw communicatie met andere gebruikers in onze dienst ("communicatiegegevens"). De communicatiegegevens kunnen klant- en gebruiksgegevens voor beide zijden bevatten, de tijd en datum van de communicatie en de duur ervan. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de goede administratie van onze dienst, het toezicht op en de verbetering van onze dienst.

Wij kunnen informatie over uw verbod ("verbodsgegevens") verwerken indien u bent verbannen wegens ongepast gedrag. De verbodsgegevens kunnen verschillende elementen van gebruiksgegevens en klantgegevens bevatten die nodig zijn om de gebruiker voor een bepaalde periode te blokkeren van het gebruik van onze dienst, maar ook een beeld van het videoframe dat is verkregen van de videobron van een gebruiker. Dit beeld kan worden verzameld samen met een klacht van een andere gebruiker (gesprekspartner) of wanneer ongepast gedrag door ons systeem wordt gedetecteerd op basis van gedragsfactoren (hoe vaak gesprekspartners de verbinding verbreken, gemiddelde duur van chat sessies, dubieuze berichtenpatronen, enz.) Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goed beheer van onze dienst.

We kunnen klachtinformatie ("klachtgegevens") verwerken als een andere gebruiker van onze dienst een klacht over u indient. De klachtgegevens kunnen een beeld bevatten van het videoframe dat is verkregen van uw videobron. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede administratie van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, met inbegrip van aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze dienst aangaat ("transactiegegevens"). De transactiegegevens kunnen bestaan uit uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt voor het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede administratie van onze dienst.

Zoals veel sitebeheerders kunnen wij informatie verwerken die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt ("loggegevens"). De loggegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, browsertype en -versie, de pagina's van onze site die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt en andere statistieken. De verzamelde loggegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede administratie van onze dienst, statistische analyse en inzicht in het gedrag van de gebruiker.

Wij kunnen al uw in dit beleid genoemde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

Wij kunnen al uw in dit beleid genoemde persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het inwinnen van professioneel advies. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals beschreven in deze paragraaf 2, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Gelieve ons geen persoonsgegevens van andere personen te verstrekken, tenzij wij u daarom verzoeken.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of handhaven van verzekeringsdekking, risicobeheer, het inwinnen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Financiële transacties met betrekking tot onze service kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, Segpay, Stripe, PayPal, Apple, Google, Interkassa, SecurionPay, SMSBILL, VK. Wij zullen transactiegegevens alleen delen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw betalingen, de terugbetaling van dergelijke betalingen en de behandeling van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens als bedoeld in deze afdeling 3, kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Onze dienst kan vereisen dat er een directe verbinding wordt gemaakt tussen uw computer en de computer van de andere gebruiker. Hiervoor is het nodig om uw IP-adres beschikbaar te maken voor de computer van de andere gebruiker, hoewel het niet aan de andere gebruiker wordt getoond door de interface van de dienst. Dit is een noodzakelijk onderdeel van de werking van elk peer-to-peer systeem.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

De hosting faciliteiten voor onze dienst bevinden zich in Duitsland en de Verenigde Staten.

Gebruikers van onze diensten bevinden zich in meerdere landen, waaronder de Europese Economische Ruimte. Wij hebben datapraktijken ontwikkeld die ervoor zorgen dat informatie naar behoren wordt beschermd, maar wij vragen u zich bewust te zijn van de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving in het rechtsgebied waarin u woont. Zoals anders vermeld in dit beleid, erkent u dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de informatie die u kiest te delen bij u ligt.

U erkent dat persoonsgegevens die u via onze dienst ter publicatie aanbiedt, via het internet over de hele wereld beschikbaar kunnen zijn. Wij kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij voor welk doel of welke doelen dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doelen noodzakelijk is.

Wij bewaren uw profielgegevens zolang uw account actief is en wij niet anders zijn geïnformeerd, of zolang wij dit nodig achten voor de in dit beleid beschreven doeleinden.

Wij bewaren niet uw volledige berichtgegevens (berichtenlogboek). Wij slaan geen uitgaande of inkomende berichten op, en deze gegevens kunnen niet worden opgevraagd of hersteld. Wij bewaren specifieke berichten in verbodsgegevens voor verboden in verband met ongepast gedrag in de tekst- en/of videochat.

Wij bewaren uw verbodsgegevens zolang het nodig is om het verbod technisch te handhaven voor een bepaalde periode. We bewaren geen gebruikersbeeld na afloop van het verbod, maar wel een record over dit specifieke verbod.

Wij bewaren uw communicatiegegevens niet. Wij slaan geen informatie op met betrekking tot wie en wanneer u communiceerde, en dergelijke informatie kan niet worden opgevraagd of hersteld.

Niettegenstaande de andere bepalingen van deze afdeling 5 kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij hanteren passende technische en fysieke maatregelen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, onbevoegde toegang, openbaarmaking of andere illegale vormen van verwerking.

Wij gebruiken moderne middelen om de persoonsgegevens van alle gebruikers te beschermen volgens de huidige stand van de industrie. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatiecontroles.

Wij gebruiken beveiligde serversoftware (SSL) om gebruikersgegevens te coderen voordat ze naar ons worden verzonden, en onze database wordt gehost in een beveiligd datacentrum.

Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot gebruikersgegevens.

Echter, geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag, is 100% veilig. Wij kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt of opslaat op onze service niet garanderen of waarborgen, en u doet dit op eigen risico. Wij kunnen ook niet garanderen dat dergelijke informatie niet kan worden benaderd, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door inbreuk op een van onze fysieke, technische of bestuurlijke waarborgen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens gecompromitteerd zijn, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Californische privacyrechten

Als u in Californië woont, kan de Californische wet u aanvullende rechten geven met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Ga voor meer informatie over uw Californische privacyrechten naar Privacyverklaring voor inwoners van Californië

De "Shine the Light" wet van Californië (Civil Code Section 1798.83) staat onze gebruikers die in Californië wonen toe om bepaalde informatie op te vragen betreffende onze bekendmaking van persoonlijke gegevens aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Om dat verzoek in te dienen, stuurt u een e-mail naar [email protected].

Verder, als u een inwoner van Californië bent en u wilt afzien van de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Als u zich afmeldt voor het delen van uw persoonlijke gegevens, kunt u nog steeds geselecteerde aanbiedingen rechtstreeks van ons ontvangen in overeenstemming met de Californische wet.

Nevada privacyrechten

Inwoners van Nevada die hun opt-out recht op verkoop willen uitoefenen volgens Nevada Revised Statutes Chapter 603A kunnen een verzoek indienen bij dit aangewezen adres: [email protected]. Wij verkopen momenteel echter geen gegevens waarvoor de opt-outvereisten van deze wet gelden.

Canada Privacyrechten

Wij voldoen aan de Canadese federale en provinciale wet- en regelgeving inzake privacy, waaronder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de in dit beleid beschreven doeleinden, tenzij wij uw toestemming hebben gekregen om deze voor andere doeleinden te gebruiken.

Inwoners van Canada worden ervan in kennis gesteld dat de persoonsgegevens die zij aan ons verstrekken in onze databanken buiten Canada worden opgeslagen en kunnen worden bekendgemaakt aan bevoegde wetshandhavings- of overheidsinstanties in antwoord op een rechtmatig verzoek krachtens de wetten van dat land.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van onze persoonsgegevens intrekken, behoudens wettelijke en contractuele beperkingen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met onze persoonsgegevens omgaan.

Als u contact met ons wilt opnemen over uw persoonsgegevens of van mening bent dat wij uw privacyrechten hebben geschonden, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. U kunt www.priv.gc.ca bezoeken voor meer informatie over uw privacyrechten.

EER/UK Privacyrechten

Als u in de EER of het VK woont, hebt u onder bepaalde omstandigheden rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

  • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens.
  • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
  • Recht om toestemming in te trekken.

 

U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet verder te verwerken voor marketingdoeleinden.

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Online privacy van kinderen

De bescherming van de privacy van jonge kinderen is bijzonder belangrijk. Onze dienst is niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen onder de 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen onder de 18 jaar en wensen dit ook niet te doen.

Door onze dienst te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Ben je jonger dan 18 jaar, maak dan op geen enkel moment en op geen enkele manier gebruik van onze dienst. Indien wij vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen wij uw profiel deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

Als u weet dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Over cookies

Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

Cookies kunnen "permanente" cookies of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt afgesloten.

Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

Cookies die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie - wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u door onze website navigeert;
(b) analyse - wij gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren;

Cookies gebruikt door onze dienstverleners

Onze dienstverleners gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie over onze website wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Wij gebruiken de Facebook Like Button-widget om de informatie over onze dienst te delen op Facebook. Wanneer u onze website bezoekt die een dergelijke widget bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook; daardoor wordt de inhoud van de widget overgebracht naar uw browser en opgenomen in de getoonde website. Als u onze website bezoekt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-gebruikersaccount, wordt informatie over uw bezoek doorgegeven aan Facebook. Facebook kan uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Informatie die voortkomt uit interactie met de Facebook-widget (bijvoorbeeld door te klikken op de Facebook-knop "Vind ik leuk" of door een commentaar achter te laten) wordt rechtstreeks doorgegeven aan en opgeslagen door Facebook. Om dit te voorkomen moet u uitloggen uit uw Facebook-account voordat u onze website bezoekt. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation ) voor meer informatie over: het doel en de omvang van de gegevensverzameling en gegevensanalyse door Facebook, uw rechten, hoe u instellingen kunt wijzigen en hoe u uw privacy kunt beschermen.

Wij gebruiken Twitter Tweet Button widget om de informatie over onze dienst te delen op Twitter. Twitter gebruikt cookies voor de doeleinden beschreven op https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-cookies . U kunt het privacybeleid van de aanbieder van Twitter bekijken op https://twitter.com/ru/privacy.

Cookies beheren

Met de meeste browsers kunt u weigeren cookies te accepteren en cookies verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser en van versie tot versie.

Het blokkeren van alle cookies zal de bruikbaarheid van veel websites negatief beïnvloeden.

Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies op onze website gebruiken.

Externe URL's

Wij behouden ons het recht voor om externe links naar websites en goederen van derden te plaatsen in onze dienst.

Wij proberen altijd links en URL's aan te bieden naar gerespecteerde websites, maar wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, veiligheid of handelingen op dergelijke websites.

Wanneer u naar een website van derden surft, worden de persoonlijke gegevens die u verstrekt uitsluitend beheerd door het privacybeleid van die specifieke website en nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevens die u besluit te verstrekken.

Do Not Track-mechanismen

Uw browser kan een "Do-Not-Track ('DNT') signaal," of een vergelijkbaar mechanisme voor het uitoefenen van keuzes over het verzamelen van informatie over uw online activiteiten. Omdat de technologie blijft veranderen, garanderen wij niet dat wij DNT-signalen of soortgelijke mechanismen op dit moment zullen honoreren.

Amendementen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.
U moet deze pagina af en toe raadplegen om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit beleid.

Neem contact op met

Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op via [email protected].